Svimmelhed

Svimmelhed udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus eller til egen læge for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse. I forbindelse med svimmelhed vil man kunne oplevet at blive henvist til egen læge med anbefaling af supplerende udredning ved neurolog eller ørelæge.

I forhold til undersøgelse ved egen læge tilbyder klinikken mere erfaring og specialisering i svimmelhed relateret til problemer i nakken. Vi afsætter mere tid til undersøgelse og har erfaring med udredning og behandling af svimmelhed på baggrund af øresten.

Hvornår bør du søge undersøgelse:

  • Anfald med akut indsættende og meget generende svimmelhed bør vurderes forholdsvis hurtigt.
  • Ved vedvarende svimmelhed.

I klinikken behandles:

Svimmelhed, der findes at optræde på anden baggrund end ovenstående vil almindeligvist blive henvist til egen læge med anbefaling af opfølgende udredning, evt. ved speciallæge.   

Derfor vil svimmelhed blive udredt grundigt før behandlingsopstart.

Nyttige links: