Klagemuligheder

Klag over behandlingsstedet eller sundhedspersonen
 
Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager.
 
Sundhedsfaglig behandling omfatter bland andet:
– Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
– Genoptræning
– Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
– Information om og samtykke til behandling
– Journalføring
– Sundhedspersoners tavshedspligt
– Lægeerklæringer
 
Klag over sundhedsfaglig behandling Her kan du klage over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet, herunder journalføring, tavshedspligt m.m.
 
Handler din klage også om patientrettigheder, f.eks. aktindsigt, kan du udvide din klage til også at omfatte “Klag over brud på patientrettigheder”.
 
Link til at klage over sundhedsfaglig behandling