Lændesmerter

De fleste gener i lænden kan udredes ved klinisk undersøgelse og kendskab til patientens sygehistorie. Vi kan også benytte røntgenundersøgelse, hvis der mistænkes knogle- eller ledskader. Er der behov for Mr- scanning henviser vi oftest til MR-scanning på Viborg Sygehus. Ved behov for blodprøver eller anden supplerende undersøgelse henviser vi dig til dit eget lægehus.

Symptomer, der kræver akut behandling:

Besvær med at holde på urin eller afføring samt problemer med at komme af med urinen, der er nyopstået i relation til lændesmerter, bør undersøges samme dag. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge eller kiropraktor, skal du tage kontakt til vagtlæge.

Oplever du pludseligt indsættende væsentlig og bestående muskelstyrkesvækkelse i ben, bør du undersøges samme dag. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge eller kiropraktor, skal du tage kontakt til vagtlægen.

Nyttige links: