Patienterstatningen

Patienterstatningen erstatter skader, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. Patienterstatningen erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel.
 
Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
 
Patienterstatningen kan desværre ikke erstatte den smerte og sorg, som efterladte står tilbage med, hvis de mister en pårørende på grund af en skade. Patienterstatningen kan heller ikke give erstatning, fordi en behandling ikke fører til den forventede helbredelse eller for følgerne af den sygdom, du blev behandlet for.
 
Læs mere om svie og smerte og varigt mén
 
Selvbetjening – her kan du bl.a. tjekke din eller en pårørendes skade, du kan anmelde skaden, og du kan – efter du har anmeldt skaden – følge med i behandlingen af din sag. Her finder du svar på, hvornår en skade kan give ret til erstatning, hvordan vi behandler sagen, og hvordan erstatningen bliver udbetalt.