Dit første besøg

Kiropraktorerne i ViborgVi har herunder lavet en oversigt over, hvordan et typisk første besøg på klinikken vil forløbe:

Modtagelsen
Du bedes henvende dig i receptionen, hvor en af vores sekretærer, vil byde dig velkommen. For at få tilskud fra Sygesikringen bedes du fremvise dit sygesikringsbevis. Første gang bruger vi det ligeledes for at indlæse dine data til vores elektroniske journal. Derefter vil du modtage et helbredsoplysningsskema, som vi vil bede dig udfylde. Det letter vores arbejde meget, og giver dig mulighed for i ro og mag at tænke igennem, hvordan dine nuværende symptomer opleves og hvilke helbredsmæssige problemer, du måtte have haft tidligere. Derfor vil vi normalt bede dig komme ca. 10 minutter før din aftalte tid.

Omklædning
Umiddelbart inden konsultationen vil du blive ført til en omklædningskabine, hvor der er opsat en mere præcis beskrivelse af den nødvendige omklædning. Kiropraktoren kommer og henter dig – du skal blot vente i kabinen.

Sygehistorie
Hos kiropraktoren starter vi med en samtale omkring, hvad det er for et problem du ønsker hjælp til. Kiropraktoren vil spørge grundigt ind til problemets baggrund for bedst muligt at kunne afhjælpe problemet.

Undersøgelse
Ved undersøgelsen prøver vi at finde årsagen til symptomerne. Samtidigt skal det undersøges i hvilke sammenhænge dit aktuelle problem eksisterer. Derfor vil undersøgelsen ikke kun omfatte området omkring, hvor symptomerne befinder sig, men vil være en total gennemgang af bevægeapparatet.

Røntgen
Klinikken har mulighed for at foretage røntgenundersøgelser. Det er langt fra i alle tilfælde, at røntgenbilleder er nødvendige. Vurderingen af dette foretages efter sygehistorien og undersøgelsen.

Rapport
Ved afslutningen af undersøgelsen vil vi tage en snak med dig om, hvad der ligger som årsag til dine symptomer, om der kan gøres noget ved det, og i givet fald hvad der skal gøres. Eventuelle videre nødvendige undersøgelser vil blive drøftet. Øvelser og øvrige foranstaltninger, der skal til for at sikre det bedst mulige resultat af behandlingen vil blive gennemgået.

Behandling
Hvis det er første gang, du er til kiropraktor, vil de enkelte dele af behandlingen blive forklaret nøje for dig, mens behandlingen skrider frem, så du kan følge med i hvad der sker.

Afslutning
Til sidst vil vi tage en snak med dig, om hvordan kroppen vil reagere på behandlingen, så du også i den sammenhæng vil have en tryg følelse af genkendelse. Vi aftaler hvor længe, der skal gå til næste aftale, og en mere præcis tidsaftale laves sammen med sekretæren.