Hovedpine

Hovedpinelidelser udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus. Det kan også være nødvendigt at henvise til eget lægehus med henblik på blodprøver, neurologisk udredning eller anden supplerende undersøgelse.

Behandlingstilbud kan, ud fra vores vurdering og dine ønsker, tage form af rådgivning, øvelsesterapi, massage, udspænding, mobilisering af led eller klassisk kiropraktisk behandling af led.

Alarmtegn:
Hovedpine af anden karakter end tidligere kendte hovedpinetilfælde (ny type hovedpine)

Specifikke advarselstegn er f.eks.:

– Tordenskraldshovedpine (intens hovedpine med ”eksplosivt” eller brat udbrud)
– Hovedpine på over 1 time med nervesymptomer ud over hovedpinen, eller forbundet med svaghed i muskulatur.
– Nye symptomer i relation til brug af p-piller
– Nyopstået hovedpine hos en patient over 50 år, eller hos et barn i præpuberteten
– Hovedpine, som forværres over uger.
– Tidligere eller aktuel alvorlig sygdom såsom kræftsygdom eller andre.

Nyttige links: