Diskusprolaps

Diskusprolapser er en hyppigt forekommende og typisk fuldstændig uproblematisk tilstand for mange danskere. Undersøgelser tyder på at mellem hver 4. og hver 5. voksne dansker har diskusprolaps uden at opleve symptomer ved undersøgelsestidspunktet. Har du symptomer ved vi i dag at der ikke synes at være væsentlig forskel på din prognose uanset om du opereres eller ej, med mindre du har alvorlige neurologiske skader (vandladningsbesvær, seksuel besvær, manglende evne til at holde på afføring eller lammelser). De fleste prolapser der giver dig symptomer forventes med tiden at give færre symptomer, men det kan tage lang tid. Følges diskusprolapser over tid vil nogle forsvinde fuldstændigt, men en betydelig del ses at bestå over en årrække.

Klinikkens rolle i symptomatiske prolaps forløb er derfor i dag bedst muligt, at sikre at du ikke oplever væsentlige nerveskader i prolaps forløb samt at hjælpe dig bedst muligt og hurtigst muligt igennem dit symptomatiske forløb. Vi vil derfor i prolapsforløb løbende vurdere om der er tegn på bestående eller tiltagende nerveskade (måle reflekser, muskelstyrker og føleevne) samt søge ved øvelser og behandling at hjælpe dig hurtigst og bedst muligt igennem dine symptomatiske perioder.

I kiropraktorernes overenskomst med sygesikringen er der i dag, for akutte prolapser, et fast aftalt forløb for håndteringen af samme. Se linket nedenfor for nærmere oplysninger.

Nyttige links: