Akutte problemer

Anbefalinger ved akutte problemer

– Akutte velafgrænsede smerter i nakke, rygsøjle eller bækken uden andre symptomer (herunder feber, rødme, hævelse eller symptomer fra hjerte- lunge eller andre indre organer.

Ved behov for smertelindring anbefales forsøg med nedkøling ved isterapi: find en pose frosne ærter eller lignende. Ryst indholdet så det er så ”flydende ” som muligt. Lig dig på ryggen oven på isposen i 10 minutter, med et håndklæde eller viskestykke mellem huden og isposen.

Obs.: minimum minutter uden is mellem behandlinger. Har du dårligt kredsløb i huden kan du risikere frostskader i huden. Hold derfor at holde øje med om huden tåler afkølingen. Ved kulde-allergi frarådes isterapi. Undgå at lægge is på siden eller foran på halsen.

Smertestillende medicin: håndkøbspræparater kan anvendes. Pamol præparater forventes ved anvendelse af normale doseringer ikke at have væsentligt risiko med mindre du har andre sygdomme. Kodimagnyl og ibumetin/ibufen m. fl. (NSAID) præparater er kendte for at kunne forårsage/forværre mavesår og medfører også øget risiko for hjerteblodpropper. Husk derfor at overholde anbefalede doseringer og ophør umiddelbart ved mavesmerter. Undgå disse præparater hvis du er kendt med hjertesygdom eller forhøjet risiko for hjertesygdom, med mindre det er aftalt med dit eget Lægehus.

Akutte smerter i arme eller ben efter skade eller overbelastning:

Ved behov for smertelindring anbefales forsøg med:
– RICE:
– Aflastning: undgå belastning af skadede område
– Nedkøling ved isterapi: find en pose frosne ærter eller lignende. Ryst indholdet så det er så ”flydende ” som muligt. Lig dig på ryggen oven på isposen i 10 minutter, med et håndklæde eller viskestykke mellem huden og isposen.

Obs.: minimum minutter uden is mellem behandlinger. Har du dårligt kredsløb i huden kan du risikere frostskader i huden. Hold derfor at holde øje med om huden tåler afkølingen. Ved kulde-allergi frarådes isterapi.

Anvend evt., hvis muligt, kompressionsforbinding for at reducere hævelse.

Obs: husk at sikre at der forsat er blodomløb neden for kompressionsforbindingen

Elevering: hæv det skadede sted i forhold til kroppen for at reducere hævelse.

Smertestillende medicin: håndkøbspræparater kan anvendes. Pamol præparater forventes ved anvendelse af normale doseringer ikke at have væsentligt risiko med mindre du har andre sygdomme. Kodimagnyl og ibumetin/ibufen m. fl. (NSAID) præparater er kendte for at kunne forårsage/forværre mavesår. Husk derfor at overholde anbefalede doseringer og ophør umiddelbart ved mavesmerter.

For yderligere førstehjælp til skader på arme eller ben: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/ben-led-muskler/amputation/

Akutte voldsomme brystsmerter: hvis du ikke sikkert kan udelukke hjertelidelse eller lungesygdom bør du undersøges samme dag. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge eller kiropraktor tages kontakt til vagtlæge.

Eksplosiv hovedpine: oplever du pludselig, eksplosiv, voldsom hovedpine og har du ingen kendte fortilfælde, hvor du er undersøgt af læge, bør du undersøges hurtigt ved egen læge. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge tages kontakt til vagtlæge.

Hovedpine med høj feber: oplever du voldsom hovedpine med høj feber og er hovedpinetypen uden fortilfælde bør undersøges hurtigt ved egen læge. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge tages kontakt til vagtlæge

Akut svimmelhed: Anfald med akut indsættende og meget generende svimmelhed bør vurderes forholdsvis hurtigt.

Lammelser: hvis du oplever pludseligt indsættende væsentlige og bestående muskelstyrkesvækkelse bør du undersøges samme dag. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge eller kiropraktor tages kontakt til vagtlæge. Opstår lammelser i løbet af sekunder til minutter, skal man kalde læge eller ambulance akut.

Besvær med at holde på urin eller afføring eller problemer med at komme af med urinen, der er nyopstået i relation til lændesmerter bør undersøges samme dag. Er det ikke muligt at finde tid ved egen læge eller kiropraktor tages kontakt til vagtlæge.

Varmt rødt, hævet og smertefuldt led med samtidige kulderystelser eller feber og utilpashed skal tilses af læge samme dag.

Hovedpine i tindingen, tyggesmerter og muligvis også synsforstyrrelser (dobbeltsyn, tågesyn eller forbigående blindhed hos op til 20 %). Oplevelsen beskrives, som om “noget skygger for øjet”, kræver hurtig kontakt til egen læge.

Regnbuehindebetændelse: kræver hurtig kontakt til egen læge.

Første hjælp ved ribbensskade

 

Nyttige links: