Børn i alderen 0-3 år

Børn i alderen 0 – 3 år udredes ved sygehistorie gennem samtale med forældre samt klinisk undersøgelse. Ved behov henvises til egen læge for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse.

Vi ser typisk spædbørn med problemer på baggrund af dårlig funktion i bevægeapparatet der kan give sig til udtryk i skæve kranier, dårlig trivsel (søvnmønster, smertepræget adfærd, grædeture) samt hæmmet motorisk udvikling.

I forhold til undersøgelse ved egen læge tilbyder klinikken specialisering i lidelser i bevægeapparatet.

Behandlingstilbud kan ud fra vores vurdering og dine ønsker tage form af rådgivning, øvelsesterapi, massage, udspænding, mobilisering af led eller spædbarnstilpasset klassisk kiropraktisk behandling af led.

Nyttige links: