Seniorer

Seniorers gener ved problemer i knogler, muskler, ledstrukturer m.m.(bevægeapparatet) udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Ved lidelser i arme eller ben vil det ofte være hensigtsmæssigt at ultralydsscanning for at bekræfte diagnose og for at danne grundlag for evt. vurdering af fremskridt. Røntgenundersøgelse vil ofte også være relevant, hvis der mistænkes knogleskader. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus eller til egen læge for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse.

I forhold til undersøgelse ved eget lægehus læge tilbyder klinikken mere erfaring og specialisering i lidelser i bevægeapparatet, mere tid til undersøgelse og ved behov tilbud om billeddiagnostik i klinikken.

For de fleste henvendelsesårsager vil der for seniorer ikke være stor forskel på udredning af generne i forhold til yngre patienter (se derfor også under regionale symptombeskrivelser), men nedenfor beskrives symptomer og lidelser, der er karakteristiske for seniorer.

Behandlingsmæssigt vil vi ofte vælge tiltag, der tager hensyn til aldersmæssige ændringer i kroppen, og dermed er blidere end ved voksne patienter generelt.

Nyttige links: