Brystryg og brystkasse

Gener i brystryg og brystkasse udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Vi kan også tilbyde røntgenundersøgelse, hvis der mistænkes knogle- eller ledskader. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus. Er der behov for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse, vil du blive henvist til eget lægehus.

I forhold til undersøgelse ved egen læge tilbyder vi mere erfaring og specialisering i lidelser i ryg og ribbensbur samt mere tid til undersøgelse.

Behandlingstilbud kan, ud fra vores vurdering og dine ønsker, tage form af rådgivning, øvelsesterapi, massage, udspænding, mobilisering af led eller klassisk kiropraktisk behandling af led.

Nyttige links: