Skulder og overarm

Skulder- og overarmsgener udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at ultralydsscanning for at bekræfte diagnose og for at danne grundlag for evt. vurdering af fremskridt. Røntgenundersøgelse kan også være relevant, hvis der mistænkes knogleskader eller fejlstillinger. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus eller til egen læge for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse.

Behandling vil ofte inkludere øvelsesterapi, enten efter vores anvisning eller via henvisning til fysioterapeut.

I forhold til undersøgelse ved egen læge tilbyder klinikken mere erfaring og specialisering i lidelser i bevægeapparatet, mere tid til undersøgelse samt ved behov tilbud om billeddiagnostik (røntgenundersøgelse og ultralydsscanning) i klinikken.

Behandlingstilbud kan, ud fra vores vurdering og dine ønsker, tage form af rådgivning, øvelsesterapi, massage, udspænding, mobilisering af led eller klassisk kiropraktisk behandling af led.

Nyttige links: