Bækken, hofte og lyske

Gener i bækken, hofte og lyske udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Ved hofte og lyskegener vil det ofte være hensigtsmæssigt at ultralydsscanning for at bekræfte diagnose og for at danne grundlag for evt. vurdering af fremskridt. Røntgenundersøgelse kan også være relevant, hvis der mistænkes knogle- eller ledskader. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus eller til egen læge for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse.

I forhold til undersøgelse ved eget lægehus tilbyder vi mere erfaring og specialisering i lidelser i bevægeapparatet, herunder gener i ledstrukturer og muskler. Vi afsætter mere tid til undersøgelse og vi kan tilbyde ultralydsundersøgelse og røntgenundersøgelse i klinikken.

Behandlingstilbud kan ud fra vores vurdering og dine ønsker tage form af rådgivning, øvelsesterapi, massage, udspænding, mobilisering af led eller klassisk kiropraktisk behandling af led.

Nyttige links: