Låret

Gener i lår udredes ved sygehistorie og klinisk undersøgelse. Hvis smerter i låret ikke er udstrålingssmerter fra ryggen eller henviste smerter fra ryg og bækkenstrukturer, vil det ofte være hensigtsmæssigt at ultralydsscanning for at bekræfte diagnose og for at danne grundlag for evt. vurdering af fremskridt. Røntgenundersøgelse kan også være relevant, hvis der mistænkes knogleskader. Ved behov henvises til mr. scanning på Viborg Sygehus eller til egen læge for blodprøver el. anden supplerende undersøgelse.

I forhold til undersøgelse ved egen læge tilbyder klinikken mere erfaring og specialisering i lidelser i bevægeapparatet, mere tid til undersøgelse og ved behov tilbud om billeddiagnostik i klinikken.

Behandlingstilbud kan, ud fra vores vurdering og dine ønsker, tage form af rådgivning, øvelsesterapi, massage, udspænding, mobilisering af led eller klassisk kiropraktisk behandling af led.

Nyttige links: